Terwijl de aanleg van de autosnelweg Groningen - Nieuweschans langzaam in oostelijke richting oprukt, zijn archeologen bezig in het tracé van de omleiding Scheemda de resten van het middeleeuwse dorp Scheemda vast te leggen. Ze doen dat om straks, als de weg in 1990 aangelegd wordt, niet onder de armen van de graafmachines te hoeven opgraven. Het resultaat van goed overleg tussen het Biologisch-Archaeologisch Instituut, Rijkswaterstaat en de gemeente Scheemda.