In 1987 wilde de gemeente Norg medewerking verlenen aan een plan om in Westervelde een nieuwe woning te bouwen. Westervelde is een mooi dorp en de Vereniging Kerspel Norg wil dat zo houden. De nieuwe woning zou afbreuk doen aan het dorpsgezicht. Kerspel maakte bezwaar en stuitte daarbij op onverwachte valkuilen bij de inspraakprocedure. Mary Tommel (Kerspel Norg) en Quirin Smeele (Milieuraad Drenthe) beschrijven wat er gebeurde.