In de drie afgelopen jaren heeft het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam zich beziggehouden met onderzoek naar de waterbeheersing in een aantal in de 19' eeuw gestichte droogmakerijen, alsmede naar de kwaliteit van deze nieuwe landbouwgebieden in de eerste fase van hun ontwikkeling. Uit de literatuur bleek namelijk dat in enkele grote 19e-eeuwse projekten met waterbeheersing en kwaliteit nogal droevige ervaringen werden opgedaan.