Een omvangrijk deel van de bestrijdingsmiddelen die in de Nederlandse landbouw gebruikt worden, vindt zijn weg naar de Noordelijke bodem. Grondontsmettingsmiddelen worden ingezet bij de teelt van fabrieksaardappelen ter bestrijding van aardappelmoeheid. Deze middelen verdwijnen echter grotendeels ook weer uit de bodem en verontreinigen de lucht.