Door Gerard Gonggrijp en Paul Paris is in Noorderbreedte eerder aandacht besteed aan het ontstaan van het Gaasterlandse landschap. Beschreven werd hoe in de Saale-ijstijd (200.000-130.000 jaar geleden) door het landijs keileem in Noord-Nederland werd afgezet. Tijdens de terugtocht van het ijs kwam het ijsfront enkele malen tot stilstand waarbij uitvloeiende ijstangen keileem en oudere afzettingen (preglaciaal zand) opstuwden.Zo ontstonden onder andere de hoogtes (stuwwallen) van Gaasterland.