In de Friese media duiken de laatste tijd steeds vaker plannen op om — gelet op de overproduktie in de landbouw — uit rekreatief oogpunt deze voormalige meren weer onder water te zetten. Waren aanvankelijk de Makkumer-, Parregaaster en Workumer Meerpolders uit het laatste kwart van de negentiende eeuw 'in the picture'; op 18 maart jongstleden kondigde de gemeente Leeuwarden een planvoorstel aan om de Wargaaster en Hempensermeren maar weer onder water te zetten.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden