In het voorjaar van 1988 vonden in Friesland een archeologisch en een historisch onderzoek plaats. Doel van deze inventarisaties was een overzicht te presenteren van objekten en strukturen met een belangrijke kultuur historische waarde. Dit in het kader van de Wet bodembescherming, die op 1 januari 1987 grotendeels in werking is getreden en waaronder ook terreinen met oudheidkundige sporen kunnen worden gebracht.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.