In het voorjaar van 1988 vonden in Friesland een archeologisch en een historisch onderzoek plaats. Doel van deze inventarisaties was een overzicht te presenteren van objekten en strukturen met een belangrijke kultuur historische waarde. Dit in het kader van de Wet bodembescherming, die op 1 januari 1987 grotendeels in werking is getreden en waaronder ook terreinen met oudheidkundige sporen kunnen worden gebracht.