Met de bouw van het gemaal de Waterwolf kwam een betere ontwatering van westelijk Groningen via het Reitdiep tot stand. Het thans 70 jaar oude gemaal is niet alleen in waterstaatkundig, maar ook in landschappelijk en architektonisch opzicht een karakteristiek bouwwerk.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.