In de jaren zestig is ten oosten van Delfzijl een industrielandschap aangelegd. Een fraai kleinschalig kleilandschap viel toen ten prooi aan de plannenmakers van de jaren zestig. Het industrieterrein bleef grotendeels leeg. De sloop was op voorhand. Slechts enkele fragmenten van het oorspronkelijke landschap bleven gespaard. Tot deze restanten behoren de verlaten wierde Heveskes en zijn kerkje.