De intensieve bloembollenteelt in het Westen van het land veroorzaakt ernstige milieuproblemen. De Chemiewinkel van de RuG stelde voor de Stichting Friese Friese Milieuraad een rapport op over de milieuproblemen van de toenemende bollenteelt in het Noorden. Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van de teelt, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de risiko's voor het milieu