Vele stoffen en het gebruik daarvan kunnen een bedreiging vormen voor de bodem. Bijvoorbeeld aktiviteiten waarbij klein chemisch afval vrij komt, gebruik van bestrijdingsmiddelen, opslag van olie, transport van gevaarlijke stoffen, lozing van verontreinigd afvalwater, al dan niet via het riool, en gladheidsbestrijding.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.