Ruimte, fysiek milieu en omgeving zijn geen identieke begrippen maar hebben veel gemeenschappelijk. Overheden trachten via uitvoering van milieubeleid en ruimtelijk beleid, veelal op verschillende wijze, invloed uit te oefenen op soms dezelfde maatschappelijke aktiviteiten, die op hun beurt invloed uitoefenen op ruimte en fysiek milieu. Dit gebeurt beide met het doel: het bevorderen van de ekologische inpasbaarheid van het menselijk handelen. Natuur en landschap worden vaker bij ruimtelijk beleid meegenomen dan bij milieu(hygiëne)beleid.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.