Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheid van het Rijk om een Hinderwet-uitvoeringsprogramma (HUP) op te stellen. Daarin worden op basis van inventarisatie en waardering alle Hinderwet-plichtige aktiviteiten systematisch aangegeven. De daadwerkelijke uitvoering ervan bij de zes deelnemende gemeenten is bij de handhaving van milieurecht aan de orde gesteld.