Dit voorjaar is op initiatief van de Stichting NoorderBreedte in de provincies Drente, Friesland en Groningen de Intergemeentelijke kollegiale milieutoets Noord-Nederland 1989 gehouden. Een intergemeentelijke kollegiale milieutoets heeft tot doel de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid te verbeteren via een 'kruisbestuiving' tussen toetsers en getoetsten: ambtenaren en bestuurders van gemeenten.