Hierbij gaat het zowel om het 'grijze' als om het 'groene' milieu, dus natuur en landschap zijn hierbij inbegrepen. Via milieuvoorlichting wordt informatie gegeven over bepaalde onderwerpen of denkbeelden. Het effekt hiervan is vooral gericht op de korte termijn.