Leeuwarden is in vergelijking met de andere Friese steden archeologisch goed onderzocht. Toch is er ondanks de opgravingen nog maar weinig over het oudste Leeuwarden bekend. Dat is niet verwonderlijk wanneer men bedenkt dat de meeste opgravingen van beperkte omvang waren en nog niet konden worden uitgewerkt.