Vanaf 1964 heeft Philips Stadskanaal stelselmatig sterk vervuild afvalwater gewoon in een sloot weg laten lopen. Het proceswater van de beeldbuizenfabriek bevatte ondermeer hoge koncentraties zware metalen. Bijna twintig jaar later trok Philips zelf aan de bel en werd de verontreiniging van afwateringssloot Dideldom op een perskonferentie bekend gemaakt.