Bij het noemen van de Friese kleiverwerkende industrie gaan de gedachten tegenwoordig al gauw uit naar het beroemde Makkumer aardewerk. De van rond het midden van de zeventiende eeuw daterende tinglazuur-aardewerkfabriek van Tichelaar in Makkum was tot voor kort het enige — en zeker het oudste — bedrijf in zijn soort.