Als men met de trein vanuit Groningen het station van Leeuwarden nadert is de huisvesting van het Konsulentschap voor Natuur- en Milieu-edukatie in Friesland goed zichtbaar: een voormalige kosterswoning gelegen naast een nog in funktie zijnde kerk. Het gebouw is gelegen tussen de stad Leeuwarden en de betrekkelijke rust van het dorp Huizum