Sinds november 1989 bestaat er een landelijk netwerk van 12 medische milieukundigen. Voor Friesland, Groningen en Drente is dit Frans Duijm (38) die gestationeerd is bij de GGD te Groningen.
Trefwoorden