De normen voor bodemverontreiniging dateren grotendeels nog uit 1982. Ze zijn toen in de haast opgesteld, maar zijn wel een eigen leven gaan leiden. Dat zou nog niet zo erg zijn, als ze maar met de nodige achtergrondkennis zouden worden toegepast. Maar in de praktijk wordt aan de getallen vaak een grote eenduidigheid toegekend. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat aan sommige lokale gevallen van bodemverontreiniging te veel aandacht wordt besteed. En dat diffuse verontreiniging en preventie wel eens te veel op de achtergrond geraken. Gedeeltelijk gedempte wijk in de buurt van Schoonebeek; verontreinigd door illegale stort van Doorspoeling, Jioorgruis oplosmiddelen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.