Iedere week worden we geraakt door berichten over kleine en grote milieurampen. In de verontrusting over de steeds verdergaande aantasting van de aarde en het milieu voelen veel mensen zich machteloos.