De verontreiniging van bedrijfsterreinen vormt een toenemend probleem, zowel voor het bedrijfsleven als de overheid. Uit diverse inventarisaties is naar voren gekomen, dat er bij meer dan 100.000 bedrijfsterreinen een flinke kans is op verontreiniging. Voor ongeveer 10 % van deze vervuilde terreinen is op zeer korte termijn volledige sanering noodzakelijk.