De Inspektie Milieuhygiëne, voluit de Inspektie van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu, maakt deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Zij is organisatorisch ingedeeld bij het Direktoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne van het ministerie van VROM. Op grond van de Gezondheidswet heeft de Inspektie een betrekkelijk onafhankelijke en zelfstandige positie ten opzichte van de minister en de direkteur-generaal.