De Inspektie Milieuhygiëne, voluit de Inspektie van de Volksgezondheid voor de Hygiëne van het Milieu, maakt deel uit van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Zij is organisatorisch ingedeeld bij het Direktoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne van het ministerie van VROM. Op grond van de Gezondheidswet heeft de Inspektie een betrekkelijk onafhankelijke en zelfstandige positie ten opzichte van de minister en de direkteur-generaal.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.