Hier vindt u een overzicht van verontreinigde plaatsen in de drie noordelijke provincies, gebaseerd op de lijsten die gehanteerd worden in de provinciale bodemsaneringsprogramma's. Het overzicht moet met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. Een plaatsje in dit overzicht hoeft niet te betekenen, dat er akuut gevaar voor de volksgezondheid bestaat.