In het verleden moest men het bij de bodembescherming bijna alleen hebben van de Hinderwet. Die gold (en geldt) echter alleen voor inrichtingen. Dat zijn bijvoorbeeld in werking zijnde afval stortplaatsen en bedrijven met de terreinen daarvan.