Met een uitgebreide opdracht heeft de redaktie van Noorderbreedte ons gevraagd, een. artikel te schrijven, voor het themanummer over wonen. Kennelijk is de redaktie iets opgevallen in de woningbouw in de gemeente Groningen dat haar de moeite waard lijkt voor de lezers van dit blad.