Het Stadsgewest Leeuwarden bestaat uit de gemeenten Leeuwarden, Boarnsterhim, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadeel en Tytjerksteradiel. Op 22 december 1989 wordt een ruimtelijk-ekonomische ontwikkelingsvisie gepresenteerd.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.