Bodemverontreiniging komt in heel Nederland voor. Het beleid van de rijksoverheid is bepalend voor de aanpak van het probleem. Er zijn in de afgelopen jaren veel verschillende plannen gemaakt om de bodem te saneren.