It Fryske Gea bestaat dit Jaar 6O jaar. Ter gelegenheid hier van wordt oa. een tentoonstelling georganiseerd ïn het Fries Museum met als centraal thema 'van natuurbehoud naar natuurontwikkeling'. Aan de hand van de veranderingen die zich gedurende 6O jaar in een viertal natuurterreinen van It Fryske Gea hebben voorgedaan, wordt dit thema uitgewerkt.