Er is in deze Provincie geen klagte algemeener en geen gegronder dan die over te weinig water voor de Scheepvaart en te veel voor de Landbouw (1) In de eerste helft van de negentiende eeuw koncentreerden de scheepvaart en de waterhuishouding in de provincie Groningen zich op het Reitdiep. Deze rivier vormde de verbinding van de stad Groningen met open zee en maakte het mogelijk om handel met België, Engeland, Duitsland en Scandinavië te drijven
Trefwoorden