Het Anloërdiepje is een van de kleinere waterlopen binnen het stroomgebied van De Drentse Aa. De oorspronkelijk als erfbeplanting aangelegde houtwallen zijn niet alleen historisch-landschappelijk belangrijk, maar vormen een waardevolle biotoop voor minder algemeen voorko- mende planten en dieren.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.