Tussen de Afsluitdijk en Lemmer liggen voor de kust een reeks ondiepten en voormalige zandbanken met grote natuurwetenschappelijke kwaliteiten. Van noord naar zuid zijn de Makkumerwaarden, De Workumerwaard, de bocht van Molkwerum, de Mokkebank en Steile Bank bij It Fryske Gea in beheer.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.