Het Bargerveen is een restant van het vroegere uitgestrekte Bourtangerveen. Door een aangepast beheer en toegepaste ekologische kennis zal hier naar verwachting in de toekomst weer ongestoorde hoogveengroei mogelijk worden.