Eind vorig jaar heeft de Kroon uitspraak gedaan in beroepszaken die waren ingesteld tegen de milieuvergunningen die de provincie Groningen aan de Suiker Unie en de GSM had verleend voor de fabrieken te Groningen, resp. Hoogkerk.