Het bedrijf ESD (Elektroschmelzwerke Delfzijl) behoorde tot 1 november 1989 tot de 10 grootste verzuurders van ons land. Per jaar stootte de fabriek 48OO ton zwaveldioxide uit. Op die datum opende de minister van VROM ten lange leste de ontzwavelingsinstallatie.