Een van de meest bepalende kultuurhistorische elementen in het landschap zijn kerken. Zeker in het vlakke Noord-Groningse en Noord-Friese landschap waar de meeste kerken op wierden of terpen gelegen zijn. Veel van die kerken zijn aan restauratie toe door achterstallig onderhoud, door een slechte ondergrond, matige fundering, te zware kap of gewelven.