De Alde Feanen/Princehof - het bekende natuurgebied rondom Earnewald - gelegen tussen Grou,Warten, Oudega en De Veenhoop, mocht zich ten tijde van de oprichting van It Fryske Gea al in een landelijke bekendheid verheugen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.