Groningen staat, zeker in de ogen van bewoners van het westen des lands, bekend als een kale provincie. Toch zijn er plekken aan te treffen die groen genoeg zijn om bijvoorbeeld veel trekvogels aan te trekken. Kerkhoven zijn zulke plekken.
Trefwoorden