Ten noorden van Hoogeveen ligt het Balinger- en Mantingerzand als een langgerekt natuurgebied tussen de akkers. In dit nu door Heide en jeneverbessen vastgelegde stuifzandgebied ligt ook een aantal moerassige laagtes.