Flora (1), met als onderwerp: Zeer zeldzame en uitgestorven planten. Voor de roggelelie (= oranjelelie) worden in deze atlas voor Drente en Westerwolde alleen vondsten opgegeven van vóór 195O. De laatstgenoemde vondst in Nederland dateert van 1972 bij Spankeren aan de Veluwezoom.
Trefwoorden