Als gevolg van de 'verrijking' met een overdaad aan meststoffen veranderen onze binnenwateren steeds meer in een groene algensoep. Het dierlijk leven in het zoete water lijdt er onder, behalve één vissoort: de brasem. Die gedijt prima in het geëutrofieerde water en vormt zo langzamerhand een "ware monokultuur. Want hij bekonkurreert andere vissoorten, zoals de aal, en maakt door zijn eetgedrag de troebeling nog erger.