In dit artikel niet de zoveelste Historische beschrijving van de teloorgang van het Reiderland en alle gelukte en mislukte inpolderingen. Dat hebben anderen al gedaan. Ik richt me op datgene, wat er van dit alles nog te zien is in het landschap. Je kunt het landschap van de Dollardpolders saai noemen. Ik zie het liever als een wat moeilijk leesbaar, maar erg mooi boek. En er staat zoveel in, dat ik dit artikel in twee afleveringen moet verdelen.