Vier eeuwen geleden was de — natuurlijke — afvoer van overtollig oppervlaktewater de voornaamste taak van verschillende zijlvesten, die het grootste deel van de provincie omvatten: tot in de huidige eeuw is die taak in wezen niet veranderd. De zijlvesten waren de voorlopers en de rechtsvoorgangers van de in de tweede helft van de 19e eeuw opgerichte boezemwaterschappen.