De geschiedenis van de heide wordt hier besproken aan de hand van gegevens, die het stuifmeelonderzoek (palynologie) opgeleverd heeft. Daarbij hebben we een periode van ongeveer 13.OOO jaar voor ogen. Nadrukkelijk moet er op gewezen worden, dat het begrip heide meer inhoudt dan de groeiplaats van een klein aantal soorten heideachtige planten! Die andere, boeiende soorten planten komen in dit verhaal uit praktische overwegingen echter niet aan bod.