In het noorden van Nederland werd het water sinds de 16de eeuw op twee manieren systematisch als verdedigingsmiddel benut. In de eerste plaats ging men toen de zijlen, die langs de kust bij eb het water der rivieren uitwaterden op zee, in de vele oorlogen beschansen. Degene die de schans bezet hield, beheerste de waterstand in wijde omtrek en wel op twee manieren.