Het gaat slecht met de natuur. Daarvoor is luchtverontreiniging voor een deel verantwoordelijk. Ook in Noord-Nederland is dat merkbaar. Soms zijn de gevolgen voor luchtverontreiniging direkt zichtbaar, vaak is er echter sprake van een sluipend, indirekt proces waarvan de gevolgen pas (veel) later tot uiting komen. Een overzicht van enkele tot dusver bekende feiten, toegespitst op Noord-Nederland.