De luchtverontreiniging in Noord-Nederland is voor een groot deel afkomstig uit de rest van Nederland en zelfs gedeeltelijk uit het buitenland. Maar ook in de drie Noordelijke provincies zijn er vele bronnen van luchtverontreiniging aan te wijzen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste verontreinigde stoffen in de lucht en — voor zover aan te geven — van de bronnen in Noord-Nederland.