Schematisch gezien zou men Noord-Nederland kunnen beschrijven als een centrale kern van dekzand en keileem, het Drents Plateau, met daaromheen een aantal 'schillen'. Een veenschil bestaande uit de laagveengebieden Noordwest-Overijssel, het lage midden van Friesland en Noord-Drente en Zuidwest-Groningen. Een kleischil die de buitenste begrenzing vormt van het bedijkte deel van Noord-Nederland en die zich uitstrekt van Zuidwest-Friesland tot aan Noordoost-Groningen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.