Schematisch gezien zou men Noord-Nederland kunnen beschrijven als een centrale kern van dekzand en keileem, het Drents Plateau, met daaromheen een aantal 'schillen'. Een veenschil bestaande uit de laagveengebieden Noordwest-Overijssel, het lage midden van Friesland en Noord-Drente en Zuidwest-Groningen. Een kleischil die de buitenste begrenzing vormt van het bedijkte deel van Noord-Nederland en die zich uitstrekt van Zuidwest-Friesland tot aan Noordoost-Groningen.