Met recht kan Noord-Nederland een waterland genoemd worden. 26,6 % van de totale oppervlakte van Friesland, Groningen en Drente bestaat uit water in de vorm van rivieren, meren, de Waddenzee, de Eems, kanalen, vennen, havenbekkens, sloten, tochten, vijvers, enzovoorts. Verdeeld over de provincies springt Friesland er duidelijk uit en stelt Drente weinig voor.